Ծրագրավորողների ակումբի ծրագիր (նախագիծ)

 

Ուսուցման նպատակներն ու խնդիրները

Սովորողը պետք է՝

 • Տիրապետի ժամանակակից կայքերի ստեղծման պահանջներին
 • Տիրապետի համացանցային նեթիկետին
 • Իմանա կայքերի ստեղծման համար հիմնական գործիքները, տարատեսակ քաղաքականությունը, հոսթինգային քաղաքականության տարատեսակները
 • Ունենա մինիմալ գիտելիքներ ցանցերից (պորտեր, IP հասցեներ, DNS սերվերներ, DHCP սերվերներ)
 • Իմանա ծրագրավորման լեզուների երկու հիմնական տեսակները (Կոմպիլացիոն և ինտերպրիտացիոն)
 • Տիրապետի HTML ծրագրավորման լեզվին

Թեգեր, նկարագրություններ, ծրագրի սինտաքս

Առցանց ինքնուսույցներ և տեղեկատուներ։

 • Տիրապետի CSS ոճային աղյուսակին

CSS-ի օգտագործման հարմարությունը և առավելությունը

Բազային սինտակսիս, սելեկտոր, հատկություն, արժեք։

Առցանց ինքնուսույցներ և տեղեկատուներ։

 • Տիրապետի Java Script ծրագրավորման լեզվին

Կոդի ստրուկտուրա

Հիմնական օպերատորներ, փոփոխականներ և տվյալների տիպեր

Առցանց ինտերակտիվ ինքնուսույց և տեղեկատուներ։

 • Ծանոթ լինի կայքերի ստեղծման պատրաստի շարժիչներին (drupal, wordpress, jumla)
 • Կարողանա օգտվել ազատ հոսթինգների ծառայություններից
 • Կարողանա ստեղծել ամբողջական գործող կայք օգտվելով wordpress CMS-ից։

Առարկայի ուսուցման կազմակերպումը

Դասընթացի առաջին կեսում ուսումնասիրվում են Վեբ ծրագրավորման լեզուները։ Լուծվում են փոքրիկ խնդիրներ։ Երկրորդ կեսը օգտագործվում է CMS-ով ստեղծված անհատական կամ խմբային կայքերի մշակմանը։

 

Օգտագործվող համակարգչային ծրագրեր

 

Ինտերնետ զննարկիչներ (google chrome, mozilla firefox, opera, internet explorer)

HTML խմբագրիչ notepad ++

Գրաֆիկական խմբագրիչ adobe phtoshop

Առցանց գունային ընտրիչ և java script sandbox

 

 

 

Ընդհանուր բովանդակություն

 

 • Ժամանակակից կայքերին ներկայացվող պահանջներ։
 • Ռեսփոնսիվություն, փնտրման համակարգերին հարմավածություն, արագագործություն և ընթեռնելիություն։
 • Պաշտոնական և ոչ պաշտոնոական կայքերի ուսումնասիրություն։ Սոցիալական կայքերի բազմազանությունն ու տարբերությունը, նեթիկետ։

Համակարգչային ցանցեր

 • Ցանցերի կառուցվածքը, զարգացումը և կազմակերպումը։
 • IP հասցեավորում, ստատիկ հասցեավորում և DHCP սերվերներ։
 • Վիրտուալ պորտեր։ Տարածված արձանագրությունների պորտերը։ Ֆայրուոլների կազմակերպում։
 • DNS սերվերներ։

HTML

 • Գործիքներ
 • Թեգեր
 • Կոդի ստրուկտուրա
 • Թեգերի տիպեր
 • Թեգերի ատրիբուտներն ու դրանց արժեքները
 • Աշխատանք տեքստի հետ
 • Հղումներ
 • Խարիսխներ
 • Պատկերներ
 • Ցուցակներ
 • Աղյուսակներ
 • Ֆրեյմներ
 • Կոդի վալիդացիա

CSS

 • Ոճերի օգտագործման առավելությունները
 • Էջում ոճերի ավելացման տարբերակները
 • Մեդիայի տեսակները
 • Բազային սինտակսիս
 • Ոճային հատկանիշների արժեքները
 • Թեգերի սելեկտորներ
 • Դասեր և ինդետիֆիկատորներ
 • Կոնտեսկտային սելեկտորներ և դուստր սելեկտորներ
 • Ատրիբուտների և ունիվերսալ սելեկտորներ
 • Փսեվդոդասեր և փսեվդոէլեմենտներ
 • Խմբավորում և ժառանգում
 • Կասկադավորում
 • Կոդի վալիդացիա

Java Script

 • Java Script կոնսոլը զննարկիչներում
 • Կոդի կառուցվածքը
 • Փոփոխականներ, դրանց անվանումը
 • Տվյալների մուտքգրումն ու տիպերը
 • Հիմնական օպերատորներ
 • Համեմատության օպերատորներ և տրամաբանական արժեքներ
 • Օգտագործողի հետ փոխհարաբերություն
 • Պայմանական օպերատորներ
 • Տրամաբանական օպերատորներ
 • Ցիկլի օպերատորներ
 • Ֆունկցիաներ
 • Ռեկուրսիա
 • Մեթոդներ և հատկություններ։

Մուտքեր (268)

Գրել կարծիք

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML կոդերը <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>