Kids Designer 2

 

Որոշել էի Արեգի համար մանկական նկարչական պլանշետ (digitiser) գնել, գիտեի, որ մանկական մոդելի հետ զարգացնող խրագրային փաթեթ է տրվում: Մտքով անցավ՝ կարող է genius-ը անվճար է տարածում փաթեթը: Միանգամից մտա օֆսայթը, պարզվեց ճիշտ էի: Բեռնեք ու խաղացեք, նկարեք, հաշվեք, գծեք, ներկեք և սովորեք: Ծրագիրն ունի տարբեր տարիքային խմբերի համար նախատեսված բաժիններ սկսած երեք տարեկանից: Արեգին շատ դուր եկավ: Պլանշետի առկայությունը պարտադիր չէ: Բեռնել կարող եք այստեղից (applications բաժնից):

Մուտքեր (614)

You need to enable cookies in your web browser before you can post a comment. After enabling cookies, please reload/refresh this page before continuing. Thank you.

Գրել կարծիք

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML կոդերը <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>