Wondershare Media Converter ծրագրի տեղադրումը

 

Արհեստների ավագ դպրոց
«Համակարգիչների շահագործման» մասնագիտական խումբ
Հեղինակներ՝ Գոռ Հարությունյան, Հրաչյա Օհանյան

Մուտքեր (149)

You need to enable cookies in your web browser before you can post a comment. After enabling cookies, please reload/refresh this page before continuing. Thank you.

Գրել կարծիք

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML կոդերը <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>