Child Control 2012

 

Այսօր շատ կարևոր խնդիր է կարողանալ երեխային չկտրել համացանցից և համակարգչից, բայց ապահովել նրա անվտանգ աշխատանքը ինտերնետում և համակարգչի հետ: Առաջարկում եմ օգտվել Child Control 2012 ծրագրային փաթեթից, որի օգնությամբ ծնողը կարող է հետևել, թե ինչ է անում իր երեխան, երբ ինքը տանը չէ, ինպես և ինչի համար է այն օգտագործում: Սահմանափակել երեխայի աշխատանք ըհամակարգչով ժամային լիմիտով և օրվա կոնկրետ ժամերի: Արգելափակել անցանկալի պարունակությամբ կայքերի մուտքը, ծրագրերի օգտագործումը, համակարգչային խաղեր խաղալը և այլն: Ծրագրի փաթեթը տեղադրված է IT Lab-ի Ծավալով ոչ շատ մեծ, բայց անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթներ փոսթում (բեռնում եք school թղթապանակից` child.control2012.rar արխիվը, ակտիվացման բանալին՝ keygen-ով, առկա է արխիվում): Անմիջապես ծրագրի ներսից՝ help բաժնում կարող եք ներբեռնել մանրամասն ձեռնարկը և գնալ վիդեոցուցադրությունների էջը : Հետևեք ձեր երեխաների անվտանգությանը հեշտությամբ, հենց նույն համակարգչի օգնությամբ:

Մուտքեր (299)

You need to enable cookies in your web browser before you can post a comment. After enabling cookies, please reload/refresh this page before continuing. Thank you.

Գրել կարծիք

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML կոդերը <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>